groep       aanmelden

Aanmelden kan via de leiding van de onderdelen. Nieuwe leden mogen na afspraak met de leiding twee keer komen kijken.

Als wordt besloten lid van de groep te worden gaat men vanaf een afgesproken datum contributie betalen.
Hiervoor dient een inschrijfformulier te worden ingevuld.

Nadat een nieuw lid enkele maanden heeft meegedraaid met het onderdeel maakt de leiding een afspraak met de ouders voor een kennismakingsgesprek.
Er wordt dan ook gesproken  over de installatie.

De installatie is het moment waarop de kennismakingsperiode wordt afgesloten en je formeel wordt opgenomen bij het onderdeel. Je mag vanaf dat moment je scoutinguniform dragen. Deze installatie vindt plaats op een ouderavond.

Huishoudelijk reglement:
 
Als je lid wordt van onze Scoutinggroep word je ook lid van de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland, Scouting Nederland.
Binnen de vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor onderlinge binding en verantwoordelijkheid, maar ook voor een leerzame en veilige speelomgeving voor jeugd en jongeren. Dat vinden we bij Scouting heel erg belangrijk. Daarom zijn deze afspraken vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Bij het lid worden van een groep, regio of de landelijke organisatie, vragen we je kennis te nemen van het Huishoudelijk Reglement.
 
     download huishoudelijk reglement
     download inschrijfformulier asg