verhuur     aanvraag

Voor informatie over het huren van het gebouw of van materiaal kunt u zich wenden tot Henk Verleg.
Wilt u een aanvraag indienen, dan kan dat op onderstaande wijze:

     Stuur een Email met de volgende inhoud: aub de tabel kopi๋ren en invullen...
 

Aanvraag datum

 

Naam aanvrager

 

Adres  

Woonplaats en postcode

 

Mobielnummer

 

Email

 

Scoutinggroep, sportvereniging, stichting:

 

Adres

 

Nummer inschrijving Kamer van Koophandel

 

Gewenste aankomst datum en tijd

 

Gewenste vertrek datum en tijd

 

Waarvoor wilt u het gebouw huren

 

Hoeveel personen

 

Leeftijd aanwezigen

 

    Alleen als deze gegevens COMPLEET worden aangeleverd wordt verhuur in overweging genomen.

mail:             aanvraag verhuur


  
       verhuur     betaling

Betalen rekening verhuur: NL 33 RABO 0153 4543 34
ten name van STICHTING Albert Schweitzer Groep Breda.

Niet over maken naar het rekeningnummer van de GROEP a.u.b.