groep     groepsbestuur

                                                                

De Albert Schweitzer Groep Breda kent een stichtingsbestuur (zie onder stichting) en een groepsbestuur.

Het bestuur van de groep is verantwoordelijk voor alle scoutingactiviteiten die binnen de groep georganiseerd worden.

Alle gedragsregels binnen de groep zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement en in de statuten zoals die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel in Breda

Tijdens draaitijden zijn uiteraard de stafleden van het onderdeel verantwoordelijk voor de kinderen; maar voor en na deze tijd ligt de verantwoording bij de ouders/ verzorgers. Maak daarom goede afspraken met uw kinderen over eventueel halen en brengen !

Namen van bestuursleden, leiders, leidsters, onderdeelbegeleiders enzovoort
vind je onder de kop: contact.