groep     contributie

De contributie bedraagt 13,50 euro per maand / 12 maanden per jaar.

Vriendelijk vragen we de contributie voor het lidmaatschap van de groep vooraf over te maken via bank of giro.
    IBAN nummer: NL 72 RABO 0178 9932 47
    Rabobank
    t.n.v. Scouting Albert Schweitzer
    onder vermelding van naam (eventueel van kind) en onderdeel

KORTING BREDA PAS

     

Heeft u een Breda Pas, of heeft u hier recht op,
dan geldt dat de gemeente Breda u tegemoet komt in de contributie kosten, kleding en het kampgeld.

Alleen intermediairs (Leerkrachten, huisarts, maatschappelijk werk, jeugdhulpverleners) kunnen voor u als ouder een aanvraag indienen bij het jeugdsportfonds.
Deze tegemoetkoming geldt tot een maximum van EUR 225,00 per jaar.
Dit betreft een tegemoetkoming bestaande uit contributie en attributen, zoals kleding.
 
Voor meer informatie, verwijzen wij u naar www.jeugdsportfonds.nl
Ook Scouting Albert Schweitzer Groep is bereid tot verdere uitleg omtrent deze vernieuwde procedure.
Voor meer informatie omtrent de aanvraag van een Breda Pas en/of het declareren van de kosten van het kampgeld verwijzen wij u naar www.breda.nl