Geschiedenis

Veel over de geschiedenis van Don Bosco is er niet bewaard gebleven. Door het interviewen van een aantal voormalige leidsters, kunnen we ons toch goed beeld vormen van de geschiedenis van ‘Scouting Don Bosco’. Hiervoor mijn dank aan de geïnterviewde dames.

Voor de tweede Wereldoorlog was er al vrouwelijke jeugdbeweging op de Lindenheuvel, tw. van 1928 t/m 1932 was er de ‘Graalbeweging’ aan de Hyacinthenlaan 37 in het Graalhuis. De ‘Graalbeweging’ moest eind 1932, op bevel van Bisschop Lemmens, Limburg verlaten.

In 1933 betrokken de K.J.V. het voormalige Graalhuis. Het Graalhuis heette gedurende deze periode ‘Stella Duce’. Gedurende het grootste deel van de tweede wereldoorlog stonden heel wat verenigingen op non-actief, zo ook de K.J.V.

 

Na de bevrijding waren alle scholen gesloten. De hele jeugd liep maar rond. Om de meisjes op te vangen (van de straat halen, werd toen gezegd) startte aalmoezenier Beunen met een operette ‘De bloemenfee en de Prinses’. Deze operette werd door 80 meisjes opgevoerd. Deze operette was de start van een nieuwe vrouwelijke jeugdbeweging.

In Meerssen zat de K.J.V. onder leiding van Mgr. Jenneskens, echter daar wilde pastoor Leesens niets van weten. Via de Kruisheren van Maaseik kwamen twee leidsters een cursus geven. Het gebouw aan de Hyacinthenlaan, het latere ‘Ons Heem’, werd weer in gebruik genomen. De Gidsen op de Lindenheuvel waren de eerste Gidsen in Limburg.

Na afloop de oorlog moesten de huizen in de Noord-Limburgse dorpen Arcen, Lomm en Velden gepoetst worden. Er werd aalmoezenier Beunen gevraagd of hij voor helpsters konden zorgen. Het lukte hem om op Lindenheuvel 18 helpsters bij elkaar brengen die daar gingen werken. Een speciaal bezoek bracht Mgr. Feron daar, om naar het werk van de Gidsen kijken.

Een van de eerste activiteit van de Gidsen was deelname aan de bevrijdings-optocht op 31 augustus 1945 in Geleen. Een saillant detail was dat ze meeliepen in kleding vervaardigd van gesloten witte parachutestof afkomstig uit Duitsland.

Al spoedig was het gebouw aan de Hyacinthenlaan te klein en werd ook de zolder van de Barbaraschool als groepsruimte gebruikt. Af en toe werd er daar naar een film gekeken, natuurlijk was dit heel amateuristisch, maar gezien de tijd een leuke afwisseling.

Eind 1946 vertrok aalmoezenier Beunen naar de missie in China.

Inmiddels had de vereniging haar naam gekregen nl. ‘Gidsen Don Bosco Lindenheuvel’ en was uit gegroeid tot een van de grootste jeugdbeweging van het Bisdom. De op geleidde leidsters kregen steeds meer inzicht en na een tijdje verliepen de groepsbijeenkomsten goed en volgens plan. De Gidsenwet was de leidraad bij al de activiteiten. Al vlug waren er zevenentwintig leidsters onder leiding van de hoofdleidsters Nellie Verschuren en Annie Bal.

Gezien het groeiend ledental werd er ook groepsavond gegevens door de dames Rutten en Dielemans in een klein houten keetje op het terrein van de Staatsmijnen.

Al vlug ontdekten beide dames op het terrein een tien meter groot houten gebouw. Dit zou een geweldige ruimte zijn voor Don Bosco.

Een topman van de Staatsmijnen werd benaderd en.... met succes!

De grote (groene) houten keet werd gratis door de Staatsmijnen geplaatst op een open plek achter de kerk.

Op 1 april 1947 werd de Gidsenbeweging ‘Don Bosco’ Lindenheuvel officieel opgericht.

Na een aantal jaren was de houten keet versleten. Onder leiding van kapelaan Snackers kwam er een stenen gebouw te staan achter kerk. Om dit financieel mogelijk te maken, gebeurde dit in samenwerking met de BB (Bescherming Bevolking). Een organisatie ten tijde van de Koude Oorlog.

Dit stenen gebouw had drie verdiepingen. De kelder werd gebruikt als opslag voor de BB, later vond Jong Nederland hierin zijn onderkomen. Op de eerste verdieping was naast het honk voor de Gidsen, tevens een tijdje crèche gevestigd. Op de bovenste verdieping was de zolder welke als opslag diende voor zowel de Gidsen/Scouting als voor Jong Nederland.

Niet alleen heden ten dage werkt Don Bosco intensief samen met andere verenigingen, maar ook in het verleden was dit zo. Met de Kajotters en Jong Nederland werd er in het verleden samen gewerkt, ze noemde dit teamverband JoGiKa. Uit Jogika bloeide diverse koppeltjes, wat tot een aantal huwelijken heeft geleid.

In juni 1967 werd het twintigjarig bestaan gevierd, tijdens de receptie werd hoofd-leidster mej. Dina van Duin onderscheiden met het blauwe vaardigheidsteken van de Nederlandse Gidsenbeweging. Verder deed pater Beunen zijn opwachting tijdens de receptie. Pater Beunen werkte inmiddels in Formosa, het huidige Taiwan.

Op 6 september 1973 fuseert de Nederlandse Gidsen met diverse andere verkennersorganisaties tot Scouting Nederland. Don Bosco heet vanaf dat moment ‘Scouting Don Bosco Lindenheuvel’.

Rond 2000 waren de drie Lindenheuvelse jeugdverengingen, tw. ‘Jong Nederland Lindenheuvel’, ‘Scouting Christiaan de Wet’ en ‘Scouting Don Bosco’ toe aan nieuwe onderkomens. Het werd een gemeenschappelijk jeugdgebouw voor deze verenigingen.

De opening van het clubhuis vond plaats in juni 2002. Het clubhuis draagt de naam `t Rozenbos, een samenvoeging van ROZENlaan en BOSweg en is gelegen aan de Rozenlaan 75.

Gidsenwet (rond 1950).

Op de eer van een Gids kan men vertrouwen;

Een Gids is trouw;

Het is de plicht van een Gids zich nuttig te maken en anderen te helpen;

Een Gids is een vriendin zijn voor allen en een zuster voor alle andere Gidsen;

Een Gids is beleefd en voorkomend;

Een Gids leeft met open oog in Gods natuur;

Een Gids weet orders te gehoorzamen zonder tegenspreken;

Een Gids lacht en zingt onder alle moeilijkheden;

Een Gids is sober en spaarzaam;

Een Gids is rein in gedachten, woord en daad.

Van Gidsen naar Scouting Nederland, een kort historisch overzicht in Nederland. Nederlandse Gidsenbeweging

De Nederlandse Gidsenbeweging, kortweg NGB, was een Rooms-katholieke scoutingorganisatie voor meisjes in Nederland van 1945 tot 1957.

Op 8 december 1928 was de eerste gidsengroep, de Jeanne d'Arcgroep in Breda, opgericht, maar er ontstond op 4 juli 1945 een eigen landelijke organisatie, omdat de Nederlandse Rooms-katholieke kerkleiding besloot dat de katholieke jeugd niet onder leiding kan staan van een vereniging waarvan het bestuur niet geheel uit katholieken bestaat. Mevr. mr. Bep Twaalfhoven was de eerste presidente van de NGB.

In 1946 werd door de NGB en de NPG (Nederlandse Padvindstersgilde) de Nationale Padvindstersraad opgericht vanwege het feit dat er bij het World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) maar één landelijke organisatie erkend kon worden voor guiding. Echter de NGB en de NPG bleven aparte afdelingen binnen de Nationale Padvindstersraad.

In 1957 ging de Nederlandse Gidsenbeweging verder als Nederlandse Gidsen (NG).

Nederlandse Gidsen.

De Nederlandse Gidsen, kortweg NG, was een Rooms-katholieke scoutingorganisatie voor meisjes in Nederland van 1957 tot 1973.

Zij was de voortzetting van de Nederlandse Gidsenbeweging (NGB).

Op 6 september 1973 fuseert de Nederlandse Gidsen (NG) met het Nederlandse Padvindstersgilde (NPG), de Katholieke Verkenners (KV)en De Nederlandse Padvinders (NPV) tot Scouting Nederland.

Scouting Nederland.

Scouting Nederland is de samenwerkings vereniging van scoutinggroepen in Nederland. De vereniging ontstond op 6 september 1973 uit een fusie tussen de toenmalige verenigingen voor Padvinders, Verkenners, Padvindsters en Gidsen: de NPV, de KV, de NG en de NPG.

Bij Scouting Nederland zijn momenteel circa 1.300 zelfstandige Scouting-groepen en kringen aangesloten. Elke groep kent een leeftijdsgebonden spelaanbod voor de jeugdleden. Scouting wordt in Nederland onderverdeeld in zes verschillende leeftijdscategorieën, speltakken genoemd. Het spelaanbod wordt gegeven door een getraind kader van vrijwilligers.

Scouting Nederland heeft anno 2005 ruim 90.000 jeugdleden, 25.000 kaderleden en 3.000 Plus Scouts. Scouting in Nederland staat open voor iedereen ongeacht geloof, ras, huidskleur, handicap, politieke achtergrond, seksuele voorkeur, jong en oud. Slechts een zeer klein aantal scouting-groepen is in Nederland niet aangesloten bij Scouting Nederland.

Scouting Nederland zelf is aangesloten bij de World Organisation of the Scout Movement (WOSM), de World Association of Girl Guides & Girl Scouting (WAGGGS).

Geen evenementen