Bestuursleden:

Voorzitter Wim van Marrewijk
Secretaris Karin van Dijk
Penningmeester Jacqueline Dingemanse
Groepsbegeleider Connie Post
Praktijkbegeleider Karlijn van Meurs
Algemeen bestuurslid Annelies Jansen
Algemeen bestuurslid/ adviseur Klaas Luiten