L.v.P. bouwt botenloods.

 

De vereniging Lodewijck van Praet is sinds het ontstaan (1946) gevestigd in Mijnsheerenland, aan de Binnenmaas. Stichting ’t van Praethuis is verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van het clubhuis ’t van Praethuis (1956).  

De Lodewijck van Praetgroep beschikt naast het clubhuis over een aantal middelen om de activiteiten uit te voeren; een zevental boten (lelievletten), een aantal kleinere bootjes, drie kano’s en een grotere motorboot. De boten varen van mei tot en met november op de Binnenmaas. Het onderhoud en de opslag van deze materialen wordt door de groep, in samenwerking met de Stichting ’t van Praethuis zelf geregeld

Onderhoud van het materieel

 

In de huidige situatie wordt relatief  veel tijd en kosten aan botenonderhoud  besteed. Daarnaast bieden de huidige middelen te weinig ruimte voor groei van met name de jongerentak en zijn er te weinig opslagmogelijkheden voor overige materialen. Investeringen in nieuwe onderhouds- en opslagmogelijkheden zijn noodzakelijk om de toekomst van de groep veilig te stellen.

 
De oplossing: Bouw van een botenloods

Er is besloten om een botenloods te realiseren. Hiertoe is een botenloodscommissie ingesteld. Dit heeft geresulteerd in een uitgewerkte tekening en een begroting. Een technische beschrijving kan desgewenst verkregen worden.
Op dit moment zijn we in overleg met de gemeente over vergunningen en het aanpassen van het bestemmingsplan. Het contact met de gemeente onderhouden wij regelmatig in samenwerking met de aangrenzende Watersportvereniging en de Stichting Behoud Park Mijnsheerenland (de organisatie van omwonenden).

 

De kosten


Met behulp van een bouwkundig calculator is uitgerekend dat voor de financiering van de botenloods 120.000 nodig is. Omdat onze scoutinggroep geen winst beoogd, hebben wij deze middelen zelf niet. Wij rekenen daarom op de hulp van fondsen en sponsoren.