UITNODIGING


 

Welzeerverafgegravene Strijder met Spade en Pincet,


Onlangs stond in ons blad "Van Speerpunt tot Mummie" van uw Archeologen vereniging "Ten strijde met spade en pincet!", een verslag van de befaamde archeoloog Dr. I. Jones. In het artikel viel te lezen dat Dr. Jones een nieuwe gang heeft ontdekt in het gangenstelsel van de "Vallei der Koningen". Het vermoeden bestaat dat deze gang leidt naar de verloren gewaande graf- en schatkamer van Farao Toet-Ank-Rietman, farao uit de 18de dynastie.

Er is weinig bekend over deze Farao. Veel muurschilderingen waar hij in genoemd wordt, zijn vernietigd en/of zwaar beschadigd. Op basis hiervan was de hypothese ontstaan dat deze Farao niet zeer geliefd was. Ook het tot-nu-toe ontbreken van zijn graf heeft bijgedragen aan deze veronderstelling. Uit de overlevering is wel bekend dat Farao Toet-Ank-Rietman een zeer rijke Farao was.

Ge´nspireerd door het artikel van Dr. I. Jones heeft onze verenging "Ten strijde met spade en pincet!" bovengenoemde hypothese in twijfel getrokken. Met u, strijders, willen we daarom een expeditie ondernemen. De expeditie zal plaatsvinden in het weekeinde van 14 februari 2004. Het exacte tijdstip en de plaats van vertrek zullen te zijner tijd aan u worden medegedeeld via de website http://www.toet-ank-rietman.tk. Ook dient u zich hier uiterlijk voor 17 januari 2004 op te geven voor de expeditie. De kosten voor de genoemde expeditie zijn 15 euro.


Vanuit de hoogte: gegroet,

Ingangcio Zum Exita
Secretaris “Ten strijde met spade en pincet!”
P/a Weideweg 36
7556 AB Hengelo