BOOKMARK DEZE SITE ONDER http://www.moslimscouts.tk !!!

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

 

 

Scouting is voor iedereen!

In bijna alle landen ter wereld zie je kinderen, jongeren en volwassenen van diverse rassen, culturen en religies het spel van Scouting spelen en beleven. De onderlinge verschillen staan elkaar niet in de weg maar geven juist een verrijking, door de onderlinge band die Scouts met elkaar hebben. Dat ervaar je nog het beste tijdens een wereld jamboree wanneer Scouts van over de hele wereld elkaar ontmoeten.

De Nederlandse bevolking is een afspiegeling van de wereld in het klein. Je komt mensen tegen uit alle landen met ieder hun eigen achtergrond, cultuur of religie. Logisch dat de Vereniging Scouting Nederland open staat voor iedereen. Iedere groep of individu is welkom bij Scouting en kan daarbij zijn eigen identiteit behouden. Er zijn open of algemene groepen, groepen met religieuze grondslag of op basis van eigen cultuur of afkomst.

Een Scout wil "de wereld om zich heen ontdekken en meer leefbaar maken". Scouting biedt de mogelijkheid om dit in de praktijk te brengen, anderen te ontmoeten en samen te werken aan een wereld waar ruimte is voor de ander.

De laatste jaren hebben steeds meer moslims Scouting ontdekt. Er zijn nieuwe groepen ontstaan met islamitische identiteit. In de Koran, het heilige boek in de islam, staat dat de mens tot stammen en volkeren is gemaakt om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Scouting biedt voor moslims de mogelijkheid om dit uit te voeren.

Dat er nog veel valt te ontdekken blijkt uit het onderzoek dat TNS NIPO in opdracht van de Volkskrant heeft uitgevoerd onder autochtone Nederlanders (Volkskrant 26 juni 2004):

Sinds de aanslagen van 11-9 maken de meeste mensen geen onderscheid meer tussen allochtonen en moslims. Allochtonen heten voortaan moslims.

65% van de ondervraagden weten weinig en 16% zelfs helemaal niets over de islam. 67 % heeft helemaal geen contact met moslims. Het Nederlandse gezegde "onbekend maakt onbemind" gaat hier zeker op. Hierdoor is een voedingsbodem voor angst en vooroordelen ontstaan:

16% zegt last te hebben van de fysieke aanwezigheid van moslim jongeren op straat. De grootste angstbronnen zijn de dreiging voor terroristische aanslagen en het op termijn te moeten leven naar de regels van de moslims. Personen die geregeld in contact komen met moslims voelen zich minder bedreigd.

Hoewel 2/3 van de Nederlanders graag wil dat hun kinderen met veel verschillende culturen in aanraking komen, zegt de helft onmiddelijk te gaan verhuizen wanneer er teveel allochtonen / moslims in de buurt wonen.

Het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten. Moslims ervaren dagelijks wat uit dit onderzoek blijkt en vele beleven daardoor de Nederlandse samenleving als "vijandelijk".

Scouting kan in deze tijd een belangrijke rol spelen door samen "de wereld om ons heen te ontdekken en meer leefbaar te maken" opdat we ooit met respect en zonder angst voor elkaars verschillen kunnen zeggen: "daarom voor u uw levenswijze en voor mij mijn levenswijze" (Koran 109:6). De kinderen en jeugd van nu zijn de toekomst.

Op deze site willen we onze bijdrage leveren door de bezoeker mee te nemen op ontdekkingstocht naar de levenswijze en drijfveer van de moslim Scouts.

(Ik heb op deze site gebruik gemaakt van enkele bestaande webpublicaties en boeken. Moge Allah swt mij fouten en onjuistheden vergeven. Amien)