SPS - Home

Algemene voorwaarden SPS


Aan het gebruik van de Scouting Programma Site zijn de volgende voorwaarden verbonden.

1. Aansprakelijkheid

1.1. De Scouting Programma Site (SPS) is op geen enkele manier aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het juist of onjuist gebruik van de informatie op deze site.
 
1.2. De Scouting Programma Site (SPS) richt zich op kleinschalige en middelgrote activiteiten. Leidinggevenden zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste (volgens de op die plaats) geldende veiligheidsvoorschriften uitvoeren van het programma, al dan niet op basis van de informatie op deze site. Idem voor de aanwijzigen die daarvoor op bevoegdheidstrainingen gegeven (kunnen) zijn. Scouting programma site aanvaard geen aansprakelijkheid.
 
 

2. Schade en belediging

2.1. Het veroorzaken van schade aan, leden en/of derden of hun eigenheid, persoonlijke levensovertuiging en/of lijfelijk eigendom behoort niet tot de doelstellingen van de site.
 
2.2. Leidinggevenden zijn zelf verantwoordelijk om beledigingen of openbaringen over bij de bijeenkomsten betrokken personen en of derden te voorkomen. Het gaat dan metname om openbaringen (al dan niet via informatie verkregen via deze site) met als doel hen en/of hun levensovertuiging te schaden.
 
 

3. Ingestuurde ideeën & reacties

3.1. Ingestuurden ideeën en reacties zijn het intellectueel eigendom van de Scouting Programma Site (SPS).
 
3.2. De redactie bepaalt wat er op de site verschijnt, of weggehaald wordt en/of wijziging noodzakelijk is, desnoods in overleg met anderen.
 
 

Niet gevonden wat je zocht?
  powered by FreeFind
[Home] [Email] [Sitemap]

© 1997-2016, SPS / HTML door: Roland Masselink
Algemene voorwaarden  Disclaimer