SPS - Home

Het Scouting waslijn regiospel


Een regiospel is altijd weer een leuke manier om scouts van andere groepen te leren kennen. Het houden van een zogenaamde waslijnactiviteit is de meest eenvoudige en gemakkelijke manier om een regiospel te houden. Op deze pagina vind je meer uitleg over de waslijn activiteit.

Waslijn Scouting Regiospel


Globale opzet:

Het waslijn regiospel bestaat uit een opening, een spelronde, een limonade pauze, nog een spelronde en een afsluiting. Tijdens de opening wordt in een toneelstukje duidelijk wat het thema is van het regiospel en welk probleem er opgelost dient te worden. Daarna volgen er twee blokken met spelactiviteiten gescheiden door een limonade pauze. Daarna volgt de oplossing van het probleem tijdens de afsluiting en vertrekt iedereen weer naar huis.

Verloop van het spel:

Het waslijnspel kent een opening, de activiteiten zelf en de sluiting.

De opening

Er wordt verzamelt op een centrale plek. Iedereen probeert 10 minuten voor aanvang van de spelmiddag aanwezig te zijn. Wie al aanwezig is kan meedoen met het zingen van liedjes. Dan is het zover, de speldag gaat beginnen. Door middel van een kort toneelstuk van ongeveer 5 minuten wordt duidelijk wat het probleem is van de spelmiddag en wordt gevraagd of iedereen zin heeft om mee te helpen dit op te lossen.

De activiteiten

Van iedere groep wordt één leider verwacht om mee te helpen bij de opbouw van de spelmiddag. De rest reist met de jeugdleden mee. Zij melden zich bij de inschrijfbalie en leveren twee of meer A4'tjes met een nummer en een spelomschrijving in. Ook melden ze met hoeveel kinderen ze exact meedoen (een schatting is al tijdens de voorbereidingen doorgegeven). Indien nodig wordt ook een plastic tas met de materialen voor het spel ingeleverd eveneens voorzien van een nummer. Tussen een stel bomen wordt een touw gespannen. Met wasknijpers worden alle omschrijvingen van activiteiten aan de waslijn gehangen, zie ook de tekening. De tassen met materiaal voor de activiteiten worden op de grond gelegd bij het nummer aan de waslijn. Groepjes van jeugdleden halen een spel van de lijn, inclusief eventuele materialen. Hierna kun je een plek opzoeken een stukje bij de waslijn vandaan en kan het spel gespeeld worden. Je kunt werken met twee verschillende kleuren cijfers. De groene om alleen een spel te spelen en de gele met het zwarte cijfer om een ander groepje te zoeken en het spel samen te spelen. Zo leer je ook leden van andere groepen beter kennen. Er zijn meer spelletjes dan dat er groepjes zijn en meer spelletjes dan dat er in de tijd van de regiospelmiddag gespeeld kunnen worden. Zo kun je altijd de leukste kiezen en hoef je vaak niet lang te wachten. Halverwege is er een limonade pauze. Bij ieder spelletje kun je een aanwijzing vinden voor de oplossing van het probleem van de opening.

De sluiting

Tijdens de sluiting wordt in een kort toneelstuk ingegaan op de oplossing van het probleem van de spelmiddag. Hierna ontvangt elke groep een aandenken en kan iedereen weer naar huis, waarna de opruimploeg achter blijft.


De spelletjes:

Voor de activiteit zijn een groot aantal eenvoudige spelletjes nodig, die je met groepjes van ongeveer 7 kinderen kan spelen. Je kunt ook spelletjes tegen leden van andere groepen doen, dan is het aantal deelnemers ongeveer 15 en dienen de spelletjes voorzien te zijn van een andere kleur nummer. Het is leuk als de opzet en het verhaal bij het spelletje refereert aan de opening van de speldag.


 
[Vorige / Arrière / Zurück / Previous] [International Version]
[ NL Nederlandse version] [ FR Version Française] [ DE Deutsche Version] [ GB English Version]
[Home] [Email] [Sitemap]

HTML-Version: © 1997-2016, Scouting Programma Site