SPS - Home

Het Scouting Spelshow regiospel


Een regiospel is altijd weer een hele happening waarbij iedereen uit de regio elkaar weer tegenkomt. Soms lijkt het net op een groot kampvuur waarbij iedereen geniet van het spectakel dat tussen het publiek plaatsvindt. Veel jonge leiding vindt het houden van een leuk, afwisselend en intereactief kampvuur moeilijk. Tijdens een spelshow regiospel kun je, terwijl je geniet van wat er tussen het publiek plaatsvindt, ideeën opdoen voor bij een kampvuur in je eigen groep. Het spel gaat dus om veel meer dan alleen het amusement. Het uitdagen en tegelijk opleiden van leiding voor het houden van een gezellig kampvuur dat je als lid bijblijft als goede herinnering aan de club (en dus een uithangbord richting de maatschappij is) kan apart op de regiovergadering eens aan de orde gesteld worden. De activiteit kan plaatsvinden in een grote kampvuurkuil, een openlucht theater of tijdens het winterseizoen in een grote sporthal met tribunes.

Spektakel Spelshow Scouting Regiospel


Globale opzet:

Iedere groep krijgt van te voren een uitnodiging thuis om mee te doen aan het spelshow spektakel: komt dat zien, komt dat zien! De spelshow bestaat uit drie vakken: een rood vak, een groen vak en een blauw vak. Groepen worden ingedeeld in vakken en worden door de uitnodiging gevraagd om die kleuren kleding, petten, te dragen of bijvoorbeeld een zelfgeknutseld hoofddeksel met die kleur, ter voorbereiding.
Na aankomst nemen de groepen plaats op de tribunes in hun eigen kleur vak. Een muziekant met een gitaar, keyboard en bundel met kampvuurliedjes doodt de tijd tot de start van de spelshow. Dan klinkt er tromgeroffel en begint de spelshow. Er wordt uitgelegd dat alle vakken bij het doen van de opdrachtenrondes punten kunnen verdienen. De stand van de punten wordt goed zichbaar bijgehouden. Hoeveel punten je krijgt bepaald een deskundige jury. Ook blijkt ieder vak blijkt een teamcaptian te hebben die het vak aanmoedigd met bordjes: "Applaus", "Juichen", "Zet'm op!". Dit wordt even geoefend, waarna de eerste spelronde gaat beginnen.
De spelrondes zijn verdeeld in rondes waarna je met z'n allen als publiek kan kijken gemixt met rondes waarbij je als publiek een rol hebt en meedoet in de strijdt om de punten. Op die manier wordt het nooit saai om op de tribune te zitten toekijken en kan de totale show 2 a 2,5 uur duren, zonder dat er op de tribunes massaal gekleird wordt. Na elke ronde deelt de jury de punten uit.
Aan het einde van de spelshow worden alle deelnemers bedankt voor hun bijdrage en wordt bekend gemaakt welk vak de winnaar is. Bovendien krijgt iedereen een aandenken mee naar huis.

Verloop van het spel:

De spelshow bestaat uit een aantal spelrondes, waarbij het afwisselend zo is, dat een aantal (uitgekozen) deelnemers voor hun vak strijden in de arena en het hele vak meedoet om punten te verdienen. Zo is er elke 10 minuten wat te doen en voorkom je verveling op de tribune. De strijd om de punten met een heel vak met mensen die te herkennen zijn aan dezelfde kleur geeft ook een gevoel van verbindtenis, zoals voetbalsupportes bij een wedstrijd en maakt het geheel aanmerkelijk minder langdurig.

De opening

Bij de opening is het zaak dat iedereen in het juiste vak komt te zitten en er iets te doen is (bijvoorbeeld kampvuurliedjes zingen) tot het geheel gaat beginnen. Denk erom dat er rijen kunnen ontstaan en het even duurt voordat iedereen op de juiste plek zit.

De spelrondes

Verschillende spelrondes wisselen elkaar af aan het einde van iedere spelronde bepaald een deskundige jury hoeveel punten elk vak verdient heeft. Veel van deze activiteiten zijn ook leuk om tijdens een kampvuur op zomerkamp te doen. Hoewel niet alles direct een raakvlak heeft met scouting, leiderschap en scouting technieken, oefen je wel op een leuke speelzame manier presentatie technieken. Een manier die past bij Welpen en Kabouters. Een groot deel van leiderschap en uitstralig die daarbij hoort is terug te voeren op lichaamstaal en presentatie technieken, nodig om het te maken in de maatschappij. Deze oefen je op een speelse wijze voor een grote groep, waarbij je fouten mag maken of van oudere groepsgenoten kan leren hoe zij dat doen. Deze presentatie vaardigheden komen je op school bijvoorbeeld bij een spreekbeurt van pas en later in je werkzame leven kun je er ook plezier van hebben. Zo kun je bij Scouting leiderschapsvaardigheden oefenen, waaraan later in de maatschappij vaak veel behoefte is. Je leert voor groepen staan op een speelzame manier en falen kun je niet, dan helpt de showmaster of de teamcaptain van je vak je er op ludieke wijze doorheen.

De sluiting

Aan het einde van het spel maakt de jury bekend welk vak de meeste punten heeft gehaald, wie tweede is geworden en hoeveel punten de derde ploeg binnen heeft weten te halen. Het leukste optreden kan nog een keer herhaald worden als toegift. Ook wordt iedereen die een bijdrage geleverd heeft bedankt voor die bijdrage. Hierna ontvangt iedere groep een aandenken aan deze speldag.


De spelrondes:

Om beurten is er tijdens de spelrondes iets om van te genieten en je ogen uit te kijken en iets om zelf vanaf de tribune aan mee te doen. Te denken valt aan:

  • Een ren je rot achtig spel, waarbij mensen vanuit het publiek gevraagd worden om mee te doen. Bij ren je rot zijn er drie vakken, die elk bij een antwoord van een quizvraag horen? In welk vak st je op het goede antwoord?
  • Zing mee met een canon voor drie stemmen.
  • Een talentenjacht, waarbij elk vak 1 of 2 kandidaten levert voor de talentenjacht. De kandidaten / groepjes die uitgekozen zijn, hebben thuis van te voren de tijd gehad om te oefenen.
  • Een spinneweb maken: gooi één bolletje wol het publiek in per vak. Laat de deelnemers in het vak het bolletje wol zo vaak mogelijk overgooien, totdat het bolletje leeg is. Pak vervolgens een bierfiltje en laat de deelnemers allemaal helpen om het bolletje wol weer op te winden, terwijl ze het steeds naar hun buurman/buurvrouw doorgeven.
  • Wedstrijd pakjes drinken met limonade uitdelen. In welk vak is iedereen het eerste voorzien van limonade?
  • Wedstrijd pakjes van de limonade weer opruimen. In welk van is de vuilniszak het eerst gevuld?
  • Een hindernisbaan: willekeurig gekozen deelnemers vanuit de drie vakken nemen het tegen elkaar op.
  • Kampvuurliedjes zingen: om beurten zingen de deelnemers op de tribune een bekend kampvuurliedje. Wie krijgt de meeste punten van de jury? 
[Vorige / Arrière / Zurück / Previous] [International Version]
[ NL Nederlandse version] [ FR Version Française] [ DE Deutsche Version] [ GB English Version]
[Home] [Email] [Sitemap]

HTML-Version: © 1997-2016, Scouting Programma Site