Indianen


 • Bron: Kabouters OPV-Schoonoordgroep / Kringvakantiemap, Landelijk kabouterteam Scouting Nederland
 • Gemaakt op: 17 januari 2002, laatste wijziging: 22 juni 2016

Hieronder vind je een suggestie voor een zomerkamp in indianen thema. Het thema zou je aan kunnen vullen met andere informatie over indianen. Probeer het eens, je zult genoeg achtergrond informatie over (gebruiken van) de indianen vinden, waarmee je iets in je kampthema kan.
 
 

Mysterie in ...

(Uit de extra journaal-uitzending van tijdens de miniplaybackshow)

Dit is nu de beroemde vogelkenner Nico de Haan...

Toen vogelkenner Nico de Haan enige tijd geleden in de bossen van ... was, heeft hij daar erg vreemde vogels waargenomen, zo getuigen deze beelden die hij ter plekke maakte (ergens iets vaags achter een struik, dat wel eens een indiaan zou kunnen zijn).

Dit is wat Nico in het bos zag.

Ook de brandweer van ... nam mysterieuze rooksignalen vanuit de bossen rondom ... waar. Toen ze echter ter plekke gingen kijken, konden ze geen bosbrand ontdekken.

Dit was aanleiding voor het Bambiliaanse Televisie Journaal om reporter Pippi Kletskous met een camera-ploeg op pad te sturen. Hoewel de bevolking van ... niet erg spraakzaam was over deze kwestie (intervieuw met paard en het poppetje op het verkeersbord voetpad) ontdekten zij nog veel meer mysterieuze dingen: paardensporen, een strijdbijl die in een boom geslagen was, veren aan een boom en een bordje indianen bijeenkomst met een pijl.

Tsja, niet alle indianen zijn lief...

Tenslotte maakten zij ook nog deze beelden van een echte indiaan die in het bos rondliep (dezelfde indiaan weer, maar nu zijn hand voor de camera houdend. Laatste beelden zijn hoe hij met de bijl uithaalt richting de camera).

... sommige indianen zijn zelfs gevaarlijk!

Hierna werd onze verbinding met ... verbroken (ruis). Zodra wij meer nieuws uit ... ontvangen zullen we u dit direct melden. Dan nu verder met de miniplaybackshow.
 

Brief van Witte Veder

Tegelijktertijd met het kampboekje of in het kampboekje ontvangen de deelnemers aan het kamp de volgende brief van Witte Veder.
 


Idaho, .. - .. - 20..


 

Ugh! (Wees gegeroet en hoor deze boodschap aan)

Zoals jullie wel weten komen eens in de vijf jaar alle indianen uit de streek bijeen om een nieuw opperhoofd aan te wijzen. Zo ook dit jaar. Ook de Apachen, Sioux en de Tupi stammen zijn van harte uitgenodigd om naar deze bijeenkomst in ............. te komen.

Dit jaar gaat er naast het aanwijzen van het nieuwe opperhoofd nog iets belangrijks gebeuren. Omdat het de afgelopen jaren veel droger is geworden zijn veel bizons weggetrokken naar andere plaatsen. Vandaar dat de stamoudsten besloten hebben dat we ook het land opnieuw onder de stammen moeten verdelen. Hoe dit precies gaat gebeuren wordt ter plekke door de stamoudsten uitgelegd.
 
 

Witte Veder

 


 
 

Inleiding


Om in het hele kamp een spanningselement te hebben, is het aan te bevelen een doorlopend verhaal te gebruiken dat van dag tot dag verder behandeld wordt. Tussen de programma-onderdelen, die het verhaal vormen kunnen natuurlijk een aantal evenemeten ingelast worden, zoals handenarbied, dansen, zingen en totemwerk. Met alle activiteiten kunnen de kampgroepjes punten verdienen die invloed hebben op de verdeling van het land. Deze verdeling is geschetst op een schoolbord en wordt iedere avond bijgewerkt.
 

Dag 1

Na de aankomst van de kinderen is er eerst een spel dat het thema van het kamp verder duidelijk maakt en laat leven. Tijdens de eerste tocht kunnen ze allerlei aanwzijzingen krijgen over het thema Indianen, b.v. voetsporen, pijl en boog, wigwammetjes, verentooien. Op een open plek in het bos komen zij een groep "echte" indianen tegen (een deel van de leiding), die de bleekgezichten een proef af laten leggen; het laten horen van de indianenroep. Zo mogen zij aspirant indiaan worden en proberen om tijdens het kamp een echte indiaan te worden door zich als indiaan te gedragen.
 

Dag 2

De tweede dag  wordt o.a. gebruikt voor het maken van eigen wigwams per stam. Ook hun terrein wordt afgebakend, zodat er een strijd kan volgens, waarvab het de bedoeling is dat de opperhoofd-wigwam van een andere stam bereikt wordt.
 

Dag 3

Op de derde dag wordt een jachtkleed geschilderd: een door de kinderen meegebracht oud overhemd; de mouven inknippen en fransje maken. Van de beschilderde overhemden kan een show gehouden worden. Het jachtkleed wordt door de indianen gedragen als zij op strooptocht gaan.
 

Dag 4

Eén van de indianen is ziek geworden en de medicijnman heeft helaas niet het goede mediacijn. Hiernaar moet gezocht worden; dir is feen gemakkelijke onderneming. Onderweg moeten allerlei moeilijke opdrachten uitgevoerd worden voordat zij bij het medicijn kunnen komen. Aan het einde van de tocht vinden zijn bv. de benodigide spulletjes voor het bereiden van een krachtige groentensoep, die per stam gemaakt wordt.
De zieke indiaan krijgt als eerste een kop; daarna drinken ze allemaal om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.
 

Dag 5

Rond de wigwam zijn allerlei vreemde voetsporen gevonden: een dier of een bleekgezicht heeft hier kennelijk rondgeslopen. Uit de wigwam blijken ook verschillemnde voorwepren gestolen te zijn. De dief blijkt een cowboy te zijn. Hij wordt gepakt.
 

Dag 6

De zesde dag wordt een sportdag voor de indianen. Hiervoor kunnen de volgende sport-activiteiten gebruikt worden:

 • verspringen
 • hoogspringen
 • hindernisspringen
 • pijl en boogschieten
 • sluipen
 • hardlopen
 • stenen gooien
 • pijltjes gooien
 • lasso werpen
 • dieren schieten
 • lopen op de evenwichtsbalk of op handen en voeten
 • hikelen
 • speerwerpen

Dag 7

Op de laatste dag wordt een groot jachtfeest gehouden, waarvan de ochtend wordt gebruikt voor de voorbereidingen. Tijdens het feest zal het nieuwe opperhoofd gekozen worden. Ook de verdeling van de kuddes bizons en het land zal tijdens het feest bekend gemaakt worden. Daarna wordt de strijdbijl begraven.
 
 

Volkjesnamen

 • Apachen
 • Irokezen
 • Sioux
 • Tupi
 • Platvoet
 • Snelvoet
 • Zwartvoet
 • Witvoet

 

Leidingnamen

 • Witte Veder
 • Gebroken Peil
 • Rode Wolk
 • Vliegende Valk
 • Zilverslang
 • Hiawatha
 • Winnetou

 

Namen van de verschillende ruimten

dagverblijf wigwam
keuken vuurplaats
stafkamer opperhoofd
waslokaal bron, waterput, rivier, beek
w.c. tam-tam
slaapzaal verentooi
speelterrein tapawingo (plaats van de vreugde), prairie

 
 

Totems

Voor iedere uitgevoerde totem kan een kind een handtekening van de leiding krijgen in je kampboekje. Daarnaast nog iets dat met het thema te maken heeft, suggesties zie onder.

 • indianendans uitvoeren
 • het verdienen de vredespijp te mogen roken
 • muziekinstrument maken
 • indianenmasker maken
 • verslag van een dag schrijven
 • tafelversiering maken
 • volkjeslied maken
 • spoorafdrukken maken
 • indianentekens maken


Te verdienen

 • Een andere kleur veer op voor op de verentooi (vaak wel te krijgen bij de kinderboerderij)
 • Voor elk onderdeel een eigen vorm: wigwam, tomahawk, totempaal, vredespijp, verentooi, trommel, mohawks, voetsporenafdruk.


Totembord (waarop alle totems aangekondigd staan)

 • Een tekening van het opperhoofd met een prachtige verentooi
 • Een boomtak met daaraan de te verdienen voorwerpen en bordjes met de totem erop.
 

Bosdienstenbord

(soms beter bekend als corveebord)
Vierkante totempaal, uitgehouwen of beschilderd, op elke kant één bosdienst en een haakje waaraan een volkjesteken gehangen kan worden.
 
 

Spelideeën

 • prairiejacht
 • stammenstrijd
 • jachtfeest

 

Handenarbeidideeën

 • een wigwam van natuurproducten
 • totempaal beschilderen
 • het maken van een portret van het opperhoofd maken van bonen, mais, erwten, ed.
 • indianenkralen
 • maskers
 • tam-tam
 • het bakken van potten
 • vlechten
 • beschilderen van een oud overhemd
 • kamp t-shirt zelf maken

 

Kampherinnering

Vredespijp met daarop naam, plaats en data van het kamp.
 
 

Menu's

 • vlees roosteren
 • mexicaanse groenten-mix gebruiken als groente

 

Meer over indianen op deze site


 
[Vorige] [Kampen & kampthema's]
[Home] [Email] [Sitemap]

HTML-Versie: © 1997-2016, Scouting Programma Site
Algemene voorwaarden  Disclaimer