Scouting Nederland en de aangesloten Scoutinggroepen verwerken persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

ScoutingNL

Waterscouting Venlo: Belletable - Stella Maris is onderdeel van de Landelijke Scouting Nederland organisatie. In de basis verwijzen wij naar het Landelijke  Privacybeleid  van Scouting Nederland. Naast het privacybeleid van ScoutingNL gebruiken we ook onze eigen systemen om onze vereniging goed te laten draaien.

Inschrijfformulieren

Een inschrijfformulier voor de vereniging verwerken we en de informatie wordt opgeslagen in SOL (Scouting Online), dit is onze online ledenadministratie. Tevens verwerken we de contactgegevens (waarvoor toestemming gegeven is) in onze ledenlijst die verspreid wordt via ons clubblad en die toegankelijk is op het voor leden afgeschermde deel van de website. Tevens is in het staflokaal ten alle tijde een ledenlijst aanwezig zodat in geval van nood de ouders bereikt kunnen worden. Inschrijfformulieren voor kampen en hikes worden voor ieder kamp opnieuw aangevraagd zodat de gegevens (oa. gezondheidsformulieren en andere persoonsgegevens) altijd up-to-date zijn. Na het kamp worden de formulieren verwijderd. Wanneer een lid zich bij de vereniging uitschrijft zullen we zijn/haar gegevens verwijderen uit onze database.

Systemen

We maken oa. gebruik van de volgende systemen om de vereniging optimaal te laten draaien. Om ervoor te zorgen dat iedereen de jusite informatie ontvangt gebruiken we SOL (Scouting Online), het Scouting clubblad en MailChimp. Daarnaast wordt BOX gebruikt als centrale database voor formulieren, informatie en gegevens. In BOX en SOL zijn verschillende toegangsniveau's zodat alleen de juiste personen bij de benodigde persoonsgegevens kunnen. Formulieren worden opgesteld via Google, via Google worden ook de afmeldingen van de kinderen geregeld. Tot slot wordt Google Analytics gebruikt ter behoeve van het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website. Wilt u inzicht in uw gegevens neem dan contact op met het secretariaat via het contactformulier van de website.

Deelname activiteiten

Met het aangaan van het lidmaatschap van Waterscouting Belletable – Stella Maris kan beeldmateriaal (oa. foto's, video) gebruikt worden voor promotionele doeleinden van de vereniging. Hier wordt toestemming voor gegeven via het inschrijfformulier.

Communicatiebeleid

Leden worden op de hoogte gebracht van het geldende privacybeleid via onze website, tevens kan dit opgevraagd worden bij het bestuur van de vereniging. Wanneer een datalek optreedt zullen we hierover berichten volgens de door ScoutingNL opgestelde richtlijnen.