Stamgezwamonline

Jaargang 1 nummer 0 januari 1998

Welkom bij de allereerste uitgave van de STAMGEZWAM online! Dit is een try-out exemplaar. Deze eerste keer probeer ik uit of datgene wat ik met mijn computertje zit te produceren daadwerkelijk zo op je scherm komt. Tevens heb ik natuurlijk bij dit exemplaar nog geen leuke verhalen van jullie! Daarom een kort STG-tje met wat tekst en wat plaatjes (als deze te zien zijn). Ik hoop dat dit een succes wordt en dat je me zo spoedig mogelijk een reactie mailt! Teksten kunnen ook via de e-mail worden toegezonden voor publicatie in de volgende STG online.

Bert

INHOUD:

Nieuw!

 

De vernieuwde STAMGEZWAM

Spektakel!

 

De 11 kroegentocht

Let op!

 

Contributie 1997 - 1998

 Nostalgie

 

Uit de oude doos

E-mail: AJDEGREEFF@HETNET.NL

 

De vernieuwde STAMGEZWAM

Zoals je ziet is de STAMGEZWAM na lange tijd van afwezigheid weer terugkeert. Omdat de STAM met de tijd meegaat is het dus ook niet verwonderlijk dat de STG niet meer op papier verschijnt maar via de elektronische post. Dit spaart het milieu en geeft weer volop nieuwe mogelijkheden om NOG mooier en NOG spectaculairder dan voorheen te zijn! Wat wil de rechtgeaarde STAM-er nog meer? Dat nog niet ieder STAM-lid een computer met internet/email-verbinding tot zijn/haar beschikking heeft is van tijdelijke aard: je MOET gewoon een computer hebben om erbij te horen, of niet soms. Dus ik roep je op om diegene die nog geen computer hebben over de streep te trekken. (Ik heb echt geen aandelen in de computerbranche hoor!)

Ik ben benieuwd over de resultaten op een ander scherm dan de mijne. Ziet het resultaat er daadwerkelijk zo uit als op mijn nederige elektronische hulpje? Mail me hierover! Ik heb wat plaatjes en foto's in deze uitgave gedaan als test.

OK, ik hoop dat de vernieuwde STG net zo in de smaak valt als de "oude" uitgave!

Terug naar de inhoudsopgave


 

De 11 kroegentocht

Op 17 januari was het dan zover: de eerste 11 kroegentocht van de STAM! Het geheel speelt zich af in het jaar 2036 of daaromtrent. Door het broeikaseffect heeft er al jaren geen originele Friese elfstedentocht meer plaatsgevonden. In Zwolle heeft men daar nu een alternatief op gevonden: de 11 kroegentocht.

De opgave was duidelijk: probeer in de 11 kroegen een origineel aandenken te krijgen. Dit aandenken had twee functies. Ten eerste viel zo te achterhalen in welke kroegen we geweest waren (een vervanging van de alom gevreesde stempelkaart) en ten tweede dienden deze aandenkens als graadmeter voor het bepalen van de originaliteitprijs (de hoofdprijs!).

Vol goede moet vertrok mijn team (Henk, Janneke, Xander, Hilko (vanaf 22.30 uur) en Bert) richting John's cafe. Het andere team (Anne-Dirk, Simon, Gert-Jan en Martijn) begon al met de klassieke beginnersfout. Zij gingen als eerste naar de FEBO, die om onbekende redenen, dit is namelijk geen kroeg, in het parcours was opgenomen. Het is zeer onverstandig om met een vette maaginhoud te beginnen aan een 11 kroegentocht!

Het liep gesmeerd bij ons. Bij de eerste drie kroegen verzamelden we allerlei leuke originele goodies. We hadden al wel in de gaten dat de toegestane tijd onvoldoende was om alle kroegen bij langs te gaan. Met een uitgekiende route probeerden we toch nog zoveel mogelijk kroegen aan te doen. Iedere kroeg kostte wel wat tijd en doorzettingsvermogen omdat er natuurlijk overal wat drank moest worden genuttigd. De meest obscure kroegjes passeerden we. Maar we hielden vol!

Uiteindelijk bereikten we de finish in het in scoutingkringen alom bekende Sally O'Brien. Daar aangekomen bleek dat we de eerste ploeg waren die bij de finish was gekomen. We hadden twee kroegen helaas links moeten laten liggen, maar dat bleek achteraf een goede keuze. De tweede ploeg kwam een kwartier later binnen. Zij hadden veel tijd verloren met het zoeken naar de kroeg Crazy Horse die ver uit het centrum lag (en die wij hadden overgeslagen). Deze kroeg bleek te zijn opgedoekt, jammer jongens!

De originaliteitprijs konden we aan het einde van de geslaagde avond ook nog in ontvangst nemen: een fles Berenburg! (wie lust dit?) De fles is nog onaangeroerd, die nemen we de volgende stamopkomst wel tot ons met de verliezers!

Het was een geslaagde opkomst en we hebben mooie goodies verzameld voor de nieuwe STAMBAR (als Dylan ze teruggeeft). Namens mijn team bedank ik de organisatoren Elisabeth en Dylan voor deze opkomst!

Bert

 

Terug naar de inhoudsopgave


Contributie 1997 - 1998

Het is weer zover, 't is tijd voor de jaarlijkse contributie. De contributie voor 1997/1998 bedraagt 30,-

Daarnaast moeten degene die mee zijn geweest met de dropping op de Veluwe nog 5,- extra betalen. Zij zullen zich vast nog wel herinneren dat we 's nachts werden aangehouden en een bekeuring hebben gekregen. De 5,- dient om deze bekeuring te betalen.

Datgene wat je moet betalen, moet je voor 1 februari 1998 op de volgende rekening overschrijven:

Giro: 4504485

t.n.v. X. Idema

Merelstraat 19

7731 XP Ommen

o.v.v. contributie 1997 -1998

Let op!!!

Indien de contributie niet voor 1 februari 1998 is betaald wordt de contributie verhoogd met 10,- !!! Is de contributie ook niet voor 1 maart betaald dan komt er weer 10,- bovenop de normale contributie enz, enz. De enige reden die wij hiervoor hebben, is het voorkomen dat men pas een jaar later contributie betaalt, wat het voorgaande jaar een aantal malen is voorgekomen.

Groetjes, Xander.

 

Terug naar de inhoudsopgave


Uit de oude doos

Uit de fotoarchieven van de STAM komt deze foto:

 

Dit is een kiekje dat aan het einde van de Expeditie 1996 is genomen. Alle deelnemers en organisatoren staan hier met de prijs "De gouden schoen" op de foto. Nog steeds zijn er bij de kampvuurtjes sterke verhalen over wilde zwijnen

 

Terug naar de inhoudsopgave


Op- of aanmerkingen mail ze naar de redactie van STAMGEZWAM online!!!


Deze Stamgezwam online werd gemaakt door:

Bert de Greeff, Havik 44 7731 LG Ommen

E-mail: AJDEGREEFF@HETNET.NL

 

©'98 Bert's Producties