ScoutNet Nederland - Mail en Web services

ScoutNet Nederland levert in samenwerking met Team Internet van Scouting Nederland mail en web diensten aan groepen en andere organisatie-onderdelen van Scouting, en aan leden. Op deze pagina's vindt u de informatie over wat we leveren, aan wie en onder welke voorwaarden. Bovendien treft u hier nog een aantal extra's aan. De link naar het aanmeld-formulier treft u in het hoofdmenu aan.

Voor wie?

De meeste diensten zijn er voor Scoutinggroepen, regio's, Scouting activiteiten en dergelijke. Voor hen is een flink pakket diensten gratis aangezien ze er al aan meebetalen via de contributie aan Scouting Nederland.

Voor individuele Scouting-leden biedt ScoutNet Nederland wel e-mail faciliteiten, maar op dit moment geen verdere diensten.

Groepspakket:
Prijs:gratis (inbegrepen bij SN contributie)
Voor wie: Groepen, Regio's, activiteiten op boven-groeps-niveau
Webruimte: 100 MB
E-mailadressen: een onbeperkt aantal adressen van het type groepsnaam-iets@scoutnet.nl (dus bv groepsnaam-bevers, groepsnaam-voorzitter etc)
Extra mogelijkheden: CGI scripts, PHP, subdomein
[ aanvragen hoofdaccount | aanvragen extra e-mail adressen ]

Persoonlijk pakket:
Prijs:gratis (inbegrepen bij SN contributie)
Voor wie: Leden van Scouting Nederland
Webruimte: geen
E-mailadressen: 1
Extra mogelijkheden: geen
[ aanvragen ]

Op termijn gaat er meer duidelijkheid komen over wat er aan extra adressen of ruimte mogelijk zal worden en wat de prijs daarvan zal zijn.

Geleverde diensten

Mail diensten

E-mail adressen hebben de vorm: naam@scoutnet.nl waar naam een zelf te keizen naam van minimaal 2 en maximaal 20 tekens kan zijn. Voor de gebruikersnaam geldt dat deze wel herkenbaar moet zijn als (groeps- of scouting-)naam van de aanvrager; semi-anonieme adressen of pseudoniemen anders dan de scoutingnaam zijn niet toegestaan.

E-mail kan doorgestuurd worden aan een adres elders (thuis, werk, studie etc), of bewaard op de mailserver om gelezen te worden via POP3 of IMAP (allebei aanwezig in de meeste e-mail programma's) of via onze webmail interface.
Bij bewaren op de mailserver geldt een maximum van 3 MB (bij doorsturen geldt natuurlijk het eventuele maximum bij de provider waarheen uw mail wordt doorgestuurd).
ScoutNet biedt GEEN mailserver voor uitgaande mail. Meestal is het in e-mail programma's wel gewoon mogelijk uw ScoutNet adres als afzender in te stellen. Ook via de bovengenoemde webmail interface is het natuurlijk mogelijk mail te versturen vanaf uw ScoutNet adres.

We bieden op de e-mail ook een spam- en virus filter.

Instellingen:
Server voor POP3 en IMAP (en de SSL beveiligde varianten daarvan): pop.scoutnet.nl
Server voor webmail: http://webmail.scoutnet.nl
Username: je accountnaam, zonder @scoutnet.nl

Web diensten

Web pagina's zijn te vinden op adressen van het type http://users.scoutnet.nl/~naam/ waarbij naam de aangevraagde (groeps-)naam is. Ook 'www.scoutnet.nl' of 'scoutnet.nl' werkt i.p.v. 'users'. Als u het ~ tekentje lastig vindt kan u ook het adres gebruiken in de vorm: http://www.scoutnet.nl/users/naam/

We houden een lijst bij van gebruikerspagina's en aparte lijsten van regio's en admiraliteiten. Om in deze lijsten vermeld te worden moet u na het plaatsen van de pagina's even contact opnemen met webmaster@scoutnet.nl.

Uploaden van web pagina's kan gedaan worden met FTP, SFTP of SCP. (SSH shell access wordt NIET gegeven aan gebruikers).
Hostname voor scp/sftp toegang: ssh.scoutnet.nl.

Pagina's dienen geplaatst te worden in de directory WWW die bij het aanmaken van een account al voor u gemaakt is. De default pagina hoort index.html (of index.htm) of index.php te heten. Let ook op het onderscheid tussen hoofd- en keline letters. Op Unix servers en volgens de internet-standaarden maakt dat verschil, maar Windows wil er soms enigszins vreemd mee omgaan.

CGI scripts

Op groepssites mogen eigen CGI-scripts geplaatst worden. Deze moeten de extentie .cgi hebben of .pl (voor perl) om door de server als scripts herkend te worden.

Fout geprogrammeerde scripts kunnen de veiligheid van een webserver zoals de onze in gevaar brengen of de service vertragen. Zorg er dus voor dat u weet waarmee u bezig bent als u aan CGI-scripts begint. De technisch beheerders van de site behouden zich het recht voor om scripts te testen en foute scripts buiten werking te stellen om te voorkomen dat de prestaties van de server er onder gaan lijden.

ScoutNet biedt ook een aantal standaard CGI-scripts aan die te gebruiken zijn zonder zelf te hoeven programmeren.

Voor de meeste scripts is het van belang dat ze als ASCII bestanden geplaatst worden, dus niet in "binary" mode die juist voor afbeeldingen nodig is. Dit om te voorkomen dat er windows-codes voor "einde-regel" en "einde-file" in blijven zitten.

PHP

PHP is een "server-side" script taal, een programmeertaal die op de server de webpagina's maakt of aanpast. Voor meer informatie, zie onze pagina over PHP.

NB: PHP wordt vaak gebruikt in combinatie met een database, maar die mogelijkheid is er op dit moment nog niet al wordt er al wel naar gekeken.

Beveiligde directories

Het is mogelijk een directory met een wachtwoord af te schermen. We hebben ook een utility htpasswdgen die helpt om een dergelijk wachtwoord bestand te maken.

Web-interface voor het maken van instellingen

Sinds kort bieden we Usermin aan op het adres https://www.scoutnet.nl:8080/. Usermin is een web-interface voor het maken van diverse instellingen zoals mail forwarding.
NB: momenteel werkt de optie om .htaccess bestanden voor de webserver te maken helaas nog niet. Maar zie onze htpasswdgen utility die u op weg kan helpen om zo'n bestand zelf te maken.

Stuur opmerkingen aan: support@scoutnet.nl
Alle pagina's copyright © ScoutNet Nederland (onderdeel van Global Scoutnet) 1996-2006.