Sociale Veiligheid (VOG)

Inleiding Sociale Veiligheid
We vinden het binnen Scouting Miguel Pro belagrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgving leuke en uitdagende Scoutingtechnieken kunnen doen.

Wat is socisle veiligheid
Sociale veiligheid binnen onze Scotuing Miguel Pro betekent dat leden zich beschermt weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werke wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingredienten die bijdragen aan een sociaal veilige ogeving.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dinet door iedereen die een functie binnen onze scoutnggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedraggscode van Scotuing Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is en van de maatregelen die Scouting Miguel Pro getroffen heeft binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedracht en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilligers matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakgesprekken maar hebben wij ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. IN die proefperiode zpoomen we o.a. in op de inhoudelijke functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organsatie. Als bestuur maken wij gebruik van de diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag vor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het lamdelijk opvangteam. Di team bestaat uit landelijke vrijwilligers die groepsbesturen adviseren ove hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033-4960911 of via email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.