Algemene Voorwaarden Zeeuws HoutHakkers Kamp (ZHHK)
 
1. Algemeen
 
1.1 Het Zeeuws HoutHakkers Kamp wordt gehouden op het Scoutcentrum Zeeland te Veere.
 
1.2 De Cursisten arriveren op het terrein op 27 Dec en vertrekken op 30 Dec. Tenzij in overleg anders is bepaald.
 
1.3 Doelgroep:
1.3.1 Het ZHHK staat open voor alle scouts en Explorers van de Scouting Regio Zeeland.
1.3.2 De mogelijkheid tot inschrijven is gebonden aan leeftijd. De min. leeftijd is 12 jaar.
1.3.3 De maximum leeftijd is 17 jaar op 27 december.
1.3.4 De minimum leeftijd voor de specialisten cursus is 14 jaar op 27 december.
1.3.4 Inschrijven is mogelijk voor iedereen die geregistreerd staat als lid in Scouts Online.
 
1.4 Alle cursisten deelnemer en kampstaf zijn lid van Scouting Nederland, uitgezonderd enkele specialistische medewerkers die van extern worden ingezet. 
 
2. Inschrijving
 
2.1 De inschrijving voor het ZHHK gebeurt per deelnemer door middel van het online inschrijfformulier. De deelnemer ( of ouder/vertegenwoordiger) is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van alle ingevulde gegevens.
2.2 Door inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 
2.3 De deelnemer dient zelf zorg te dragen dat de deelnemers bijdrage voor 1 dec over is gemaakt naar de juiste rekening. 

NL20BUNQ2206518554 tnv. Houthakkerskamp ovv. Naam deelnemer. 

2.4 Het volledig ingevulde online inschrijfformulier in het inschrijfsysteem Shanti van Scouting Nederland dient uiterlijk 01 december te zijn verzonden. Na deze datum is inschrijving niet meer mogelijk!
2.5 Na invulling en verzending van het online inschrijfformulier ontvangt de cursist een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van de inschrijving. Als er geen bevestiging is ontvangen kan het zijn dat de inschrijving niet voltooid is. Neem dan contact op met de organisatie.
2.6 Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 01 september.
2.7 Annuleren van de inschrijving kan kosteloos tot 19 december.
2.8 Bij een volle inschrijving is er de mogelijkheid om op een wachtlijst te komen. Je dient dan zelf contact op te nemen met de organisatie.
2.9 De inschrijving sluit op 01 december.
2.10 Bij de inschrijving dient de cursist aan te geven of deze voor de basis, of specialisten cursus komt.(zie punt 6)
 
3. Betaling.
 
3.1 De kosten voor het kamp zijn €60,-
3.2 In de kampkosten zit eten en het programma voor de cursus inbegrepen. Niet inbegrepen is het vervoer van deelnemers en/of hun materialen van en naar de locatie.
3.3 Betaling geschiedt door middel van een eigen overschrijving.
 
 
3.5 Vanaf het moment van inschrijven heeft de cursist tot 19 december de tijd om zijn of haar inschrijving kosteloos te annuleren.
3.6 Bij annulering na 19 december is de volledige kampgeld verschuldigd.
3.7 In het geval van annulering bij bijzondere omstandigheden wordt een beslissing over betaling genomen door de organisatie. 
 
4. Verzekering.
 
4.1 Voor deelnemers is de collectieve, secundaire ongevallen- en WA-verzekering van Scouting Nederland van kracht. Meer informatie over verzekeringen is te vinden op https://www.scouting.nl/mijnscouting/financien/verzekeringen
4.2 Verlies van, en schade aan materiaal en persoonlijke bagage zijn niet automatisch verzekerd, hiervoor kan een verzekering worden afgesloten via de ScoutShop. Meer informatie over verzekeringen is te vinden op https://www.scouting.nl/mijnscouting/financien/verzekeringen
4.3 Elke deelnemer is zelf verzekerd tegen ziektekosten.
4.4 Scouting regio Zeeland noch de organisatie van de ZHHK kan aansprakelijk worden gehouden voor verlies, schade en/of diefstal aan goederen van cursisten tijdens het ZHHK. 
 
5. Overige voorwaarden.
 
5.1 De organisatie van het ZHHK heeft het recht om beeldmateriaal dat tijdens het kamp gemaakt wordt, te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder individuele toestemming van de deelnemer.
5.2 Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het ontvangen van rechtstreekse e-mail van het ZHHK zoals nieuwsberichten, brieven en de deelnemersinformatie. Elke deelnemer is daarom verantwoordelijk voor het opnemen van zijn of haar e-mailadres in het administratiesysteem ‘scouts online’ (sol.scouting.nl).Het missen van informatie door het onjuist opgeven of het wijzigen van het e-mailadres is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf.
 
 
6. Cursussen
 
6.1 Het ZHHK bestaat uit 2 simultaan lopende programma’s nl. de basis, en specialistencursus.
6.2 De basiscursus is bedoeld voor iedereen die nog geen ervaring heeft met houthakken, werken met mes of vuur maken, En de minimum leeftijd van 12 jaar heeft op 27 december.
 
6.3 De specialistencursus is voor iedereen vanaf 14 jaar op 27 december, die de basiscursus gedaan heeft. Of over voldoende ervaring beschikt.
6.3.1 Bij geen bewijs van deelname aan de basis cursus of het bezit van de kwalificatie UST houtbewerken en stoken (verdieping) wordt er aan het begin van het kamp een test gedaan om het niveau te bepalen. Op basis van deze test wordt je ingedeeld naar niveau